ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00055  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสาวพนิดา ม่วงศิริ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือทุ่งทอฝัน1
2ที่คั่นหนังสือรูปดอกแก้ว1

close windows.