ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00051  
  ชื่อผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 31  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 24 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1กระเป๋าเสื้อกีฬา (กีฬาทางน้ำ 2515)1
2กระเป๋าเสื้อ ปักเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค1
3บัตรประจำตัวนิสิต ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์1
4บัตรทะเบียนจักรยาน หมายเลข KU 0371 ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์1
5บัตรยืมหนังสือหอสมุดกลาง มก. ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์1
6บัตรยืมหนังสือ ห้องสมุดคณะประมง ปี 2517-18 ของคุณรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์1
7บัตรประจำตัวนักกีฬาของนางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์1
8เหรียญทอง รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 25174
9เหรียญทอง รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 25152
10เหรียญเงิน รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน 25151
11เหรียญทอง (2) เหรีญเงิน (1) เหรียญทองแดง (1) รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 25164
12เหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ว่ายน้ำ)1
13เหรียญทอง รางวัลกีฬาว่ายน้ำอุดมศึกษา 1
14เหรียญเงิน รางวัลกีฬาว่ายน้ำอุดมศึกษา 1
15ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (คณะประมง)1
16กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค1
17สมุดจดบันทึกคณะประมง3
18บัตรอวยพรปีใหม่1
19กระดุมติดเสื้อกีฬา 7 เม็ด1
20หนังสือเกษตรรับน้องปี 25141
21รายงานวิชา Natural History of Marine Animals1
22ข้อสอบไล่ วิชา การบริการประมงและอนุรักษ์1
23หนังสือ บทปฏิบัติการวิชามีนวิทยา1
24หนังสือทำเนียบรุ่นเล่มแรกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร1

close windows.