ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00049  
  ชื่อผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 35  
  หน่วยงาน     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กพส.  


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือกล้วยไม้กับเมืองไทย1
2เอกสาร Show Schedule world orchid conference Bangkok 1978 no.91
3หนังสือ ประเมินผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2520-25211
4หนังสือ ประเมินผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2519-25201
5ปฐมนิเทศน์ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
6ปฐมนิเทศ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
7บัตรชมภาพยนตร์และดนตรีการกุศล สมทบทุนค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 121
8หนังสือ วิไลยเลือกคู่ (ละครพูดสามองค์)1
9หนังสือตำราการเลี้ยงวัวนม1
10วารสารรักบี้ฟุตบอลล์ ฉบับที่ 3 ของที่ 4 25 สิงหาคม 24991
11หนังสือโลกเกษตร ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 91
12หนังสือ ประวัติกระทรวงเกษตร พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในวันเปิดที่ทำการใหม่ 1 เมษายน 25001

close windows.