ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00041  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 50  
  หน่วยงาน     คณะมนุษยศาสตร์  


บริจาคจำนวน 17 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1กระดาษรายงาน มีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2หนังสือ คู่มือนิสิต ปี 2533-341
3หนังสือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 25331
4เอกสารข้อบังคับการศึกษาปริญญาตรี1
5เอกสาร สาระการสมัครงาน ปี 371
6หนังสือ FOR FRESHY 49 CHEER2
7หนังสือ CHEER KU 501
8ซองจดหมาย มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12
9สติกเกอร์ KASETSART7
10พวงกุญแจที่ระลึก ปี 371
11หัวเข็มขัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
12เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (ตุ้งติ้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
13เข็มกลัดพลาสติกคละลาย (รับน้องของคณะมนุษยศาสตร์ ปี 33)5
14บัตรประจำตัวนิสิต นางสาวใกล้ตา สดสมศรี1
15บัตรชมรม WONHWA-DO1
16สมุดคำตอบ 3 สี9
17ของที่ระลึกจากการประชุมรับน้อง ตอนประชุมเชียร์6

close windows.