ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00040  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.เกสริน ยศวัยใจ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 59  
  หน่วยงาน     องค์การบริหารองค์การนิสิต  


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสืออนุสรณ์เกษตรบัณฑิต รุ่น 271
2เหรียญรุ่น KU 573
3เหรียญรุ่น KU 622
4หนังสือสถิติ พ.ศ. 25251

close windows.