ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00037  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 11 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือการส่งเสริมการเกษตรในประเทศที่กำลังพัฒนา1
2หนังสือพระพิรุณ ปีใหม่ 25091
3จุลสาร “บรรณศิลป์” ฉบับหนึ่ง ปีที่ 2 ก.ค.1
4จุลสาร “บรรณศิลป์” บัพห้า ม.ค. 25091
5จุลสาร “บรรณศิลป์” ฉบับรับปีใหม่ ฉบับ 4 ปีที่ 2 25091
6จุลสาร “บรรณศิลป์” บัพสาม ปีที่ 1 25081
7หนังสือพระพิรุณ 2 กุมภาพันธ์ 25091
8หนังสือพระพิรุณ ฉบับต้อนรับปีใหม่ 25081
9หนังสือพระพิรุณ ฉบับต้อนรับปีใหม่ 25071
10หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ 25081
11หนังสือฟางข้าว ฉลองครบเกษียณ ศ. จรัด สุนทรสิงห์1

close windows.