ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00034  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อครุยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1
2ปืนลูกซอง พร้อมกล่องเก็บปืน และกล่องลูกกระสุนปืน
3ปริญญาบัตรกสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบแก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1
4ใบปริญญาบัตรจาก OREGON STATE COLLEGE มอบแด่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1
5ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ กำลังรับปริญญาดอกเตอร์ออฟไซเซอร์ เกียรตินิยม ออริกัน คอลเลส 27 ต.ค. 24981
6เครื่องมือตอนไก่ที่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเคยใช้6
7ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจถ่ายรูปหน้าเล้าไก่1
8ภาพถ่ายหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจกำลังตอนไก่ 1

close windows.