ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00032  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 11 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1โล่ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2503 ตุลาคม 25121
2 โล่ FIRST RECOGNITION AWARD Dr. Ubol Reangsuwan HONORED ALUMNA University of Northern Colorado 19701
3โล่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบแด่ ศาสตราจารย์ อุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดเวลา 8 ปี 2 กุมภาพันธ์ 25231
4หนังสือที่ระลึก เนื่องในงานครบรอบวันเกิด 72 ปี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ1
5หนังสือเกิดกี่ภพ กี่ชาติ ถ้ามีโอกาสจะขอเลือกเป็นครู1
6ภาพถ่าย ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ1
7หนังสือเพื่ออนาคตของการศึกษาไทย1
8หนังสือ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา1
9หนังสือ สาระการศึกษา “ระบบการศึกษา”1
10หนังสือ สาระการศึกษา “การเรียนการสอน” 80 ปี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
11ที่ระลึกในการจัดตั้งรูปเหมือน ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 9 พ.ย. 25441

close windows.