ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00030  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ ศ.เทียม คมกฤส  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ชุดครุย, HOOD, หมวกของ ศ.เทียม คมกฤส1
2หนังสือการป่าไม้ในประเทศไทย1

close windows.