ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00029  
  ชื่อผู้บริจาค     ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ7
2ใบปริญญาบัตรของ ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ2
3ที่คั่นหนังสืองานศพ ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ1
4หนังสือลิเวลลีนและสุนัขของเขา1

close windows.