ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00026  
  ชื่อผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 5 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 25463
2VCD รายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่เจ็ด” ครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 25472
3สำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์หน้า 8 สายน้ำ...ไม่ไหลกลับ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นยักษ์ สึนามิ ถล่มสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง)1
4DVD แนะนำ มก. “The other side of cyber bike”1
5สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 25524

close windows.