ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00025  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ฟิล์ม 35 ขาวดำ22
2ฟิล์ม 3 นิ้ว ขาวดำ73
3ฟิล์มอื่นๆ11
4ภาพถ่ายนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 249812

close windows.