ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00021  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณวนิดา จทัญญูตา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 9 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อเครื่องแบบราชการชาย1
2กางเกงขายาวสีขาว3
3เสื้อนอกกรมท่า2
4กางเกงขายาวกรมท่า2
5เสื้อครุยปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์1
6เสื้อนอกขาว1
7เสื้อครุยปริญญาเอก คณะเกษตร1
8เสื้อครุยปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ1
9เสื้อครุยปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์1

close windows.