ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00009  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะจากจีน ซึ่งไร่สุวรรณนำมาเยี่ยมชม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึก ผ้าเช็ดหน้า1

close windows.