ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00008  
  ชื่อผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 20 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายงาน The International Forum on Frontier Technology for The 21st Century and Potential Collaboration with Kasetsart University 30 May – 2 June 20021
2แสตมป์ I.R.IRAN Post Company 400thBirth Anniversary Of Sheikh Ahmad Ghomy1
3เอกสารลงนามของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเปรู (2003)1
4เอกสารลงนามของ Eldrick “Tiger” Woods (2000)1
5เอกสารลงนามของประธานาธิบดี สาธารณรัฐฟินแลนด์ (1995)1
6ภาพวาดบนผืนผ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน1
7สมุดลงพระนามาภิไธย H.I.H Prince Akishino ประเทศญี่ปุ่น1
8สมุดลงนาม H.E Mr. Benigno S. Aquino III ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์1
9พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก1
10โล่เมล็ดถั่วลิสง จาก National Chiayi University1
11ใบประกาศ Friendship Forever จาก National Chiayi University1
12โล่ที่ระลึกจาก National Pingtung University of Science and Technology1
13ของที่ระลึกจาก Vietnam Sport Science Institute1
14ของที่ระลึกจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว1
15หนังสือ TAXILA an ancient metropolis of GANDHARA จาก H.E. Dr. Sahail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย1
16ผ้าที่ระลึก จาก Mr. Hiroyumi TANAKA, President, RYOWA Co.,Ltd.2
17อัลบั้ม GLANT PANDA จาก Harbin Engineering University ประเทศจีน1
18ของที่ระลึกจาก University of Muhammadiyah Mclang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย3
19ของที่ระลึกจาก The Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน1
20โล่ที่ระลึกจาก The Asia and Pacific Seed Association (APSA)1

close windows.