หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอชิญชมนิทรรศการ ทุกวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น. ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-2942-7272 กด 0, 0-2942-8200-49 ภายใน 1560
หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-7272, 0-2942-8200-49 ภายใน 1560