ห้องที่ ๔ ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์

ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ด
Progressing into the Seventh Decade

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
Sheltered Beneath Royal Patronage


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดอุทยานธรรมชาติป่าเต็งรัง ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ และทรงเปิดอุทยานเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวิชาราลงกรณ ณ บริเวณมณฑลพิธี ภายในวิทยาเขตฯ โดยมี นายวิรัช พ่วงทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn together with Her Royal Highness Princess Bajarakitiyabha and Princess Sirivannavari Mahidol visited Kasetsart University Chalermphrakiat Sakhon Nakhon Campus on Sunday November 28, 2004 at 5.30 pm. At the ceremonial area inside the campus, His Royal Highness the Crown Prince graciously presided over the opening ceremony of this new campus as well as opened the Teng Rang Wild Park of 72th Anniversary of Her Majesty the Queen and The 50 Years of Prince Maha Vajiralongkorn Agricultural Park. Their Royal Highness Crown Prince and Princess were received by Mr.Virach Puangthipakorn – Sakhon Nakorn Province’s deputy governor, H.E. Mister Ampol Senanarong ,Privy Councillor and Chairman of Kasetsart University Council, Associate Professor Dr. Viroch Impithuksa, President of Kasetsart University and the university’s high level administrators.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต
เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสาน ก้าวไกล นิรันดร์
กิจกรรมบางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาโครงการพื้นฐานบางส่วน
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน