วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเฝ้า อย่างใกล้ชิด และพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าฯ ที่ทรงพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย เพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันนี้ได้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์
 
ข้าพเจ้าใคร่ขอนำเอาเหตุการณ์ วันนั้นมาเล่าไว้ในที่นี้ให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์คึกคักไปด้วยนิสิตทั้งชายหญิง ทุกคนต่างมีใบหน้าอิ่มเอิบ แต่ใจนั้นคงระทึกและตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ นั่นคือ การที่จะได้เข้าเฝ้าสองล้นเกล้าฯ อย่างใกล้ชิด รถบัสได้ต่ำกว่า ๒๐ คัน ได้จอดเรียงรายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อรอรับนิสิตที่จะเข้าวังในวันนั้น คันไหนคนเต็มก็ออกไปก่อน คันที่เหลืออยู่ก็ค่อยทะยอยออกไปตามลำดับ จนกระทั่ง ๑๕.๐๐ น. บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เงียบ ราวกับปิดภาคเรียน

๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณสนามในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตก็เต็มไปด้วย ชาวเกษตร มีทั้งอาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันต่างกระจัดกระจายแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ อยู่ทั่วไป จนกระทั่งเวลา ๑๖.๓๐ น. ความเป็นระเบียบก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ทั้งนิสิต และอาจารย์ต่างก็ได้เข้าแถว เพื่อรอรับเสด็จ จนเวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และนิสิตเก่าได้ถวายผลผลิตทาง การเกษตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นทั้งสามพระองค์ได้เสด็จฯ ผ่านแถวนิสิต ขึ้นสู่ที่ประทับ ซึ่งจัดขึ้นในสนามของพระที่นั่งอัมพรสถาน