วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖

เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)


ทศวรรษที่ ๖