วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๘

เวลา ๑๕.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานเรื่องงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

ทอดพระเนตรนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)

ทอดพระเนตรนิทรรศการใน "อุทยานวิจัย" ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ก.)


ทศวรรษที่ ๖