หน้าแรกโฮมเพจหอประวัติ มก.
รอยพระบาทยาตรา
 เสด็จฯ เกษตรกลางบางเขน
 ทรงเปิดงานวันเกษตร
 พระราชทานปริญญาบัตร
 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ
 ทรงปล่อยปลาหมอเทศ
 ทรงดนตรี
 ทรงปลูกต้นนนทรี
 ทศวรรษที่ 1  ทศวรรษที่ 2
 ทศวรรษที่ 3  ทศวรรษที่ 4
 ทศวรรษที่ 5  ทศวรรษที่ 6
 
พระมหากรุณาธิคุณ
 พระราชทานเพลง ม.ก.
 ทศวรรษที่ 1  ทศวรรษที่ 2
 ทศวรรษที่ 3  ทศวรรษที่ 4
 ทศวรรษที่ 5  ทศวรรษที่ 6